Artikelen en informatie over kinderen van tussen de 3 en 6 jaar

Ouderschapsplan

Duurzaamheid belangrijk voor kinderen!

Duurzaamheid staat steeds meer in de belangstelling. Het besef groeit, dat er grenzen zijn aan het verbruik van energie en van grondstoffen. We moeten andere manieren vinden om in onze energiebehoefte te voorzien en we moeten grondstoffen nog in veel grotere mate hergebruiken dan nu het geval is. Het gebruik van fossiele energie, CO2-uitstoot en […]

Kind Engels leren

Zelf mijn kind Engels leren

Tweetaligheid bij kinderen is een groot voordeel. Uit onderzoek blijkt dat ze op internationaal niveau beter communiceren, andere culturen sneller begrijpen, vreemde talen eenvoudiger oppakken, betere baankansen hebben en slimmer zijn. Genoeg reden dus om voortaan in het Engels tegen jouw kroost te praten. Toch blijkt uit onderzoek van de Engelse South Bank University, dat […]

tweetalig onderwijs

Slimmer kind en betere baankansen door tweetalig onderwijs

Iedere ouder wil natuurlijk dat zijn kind succesvol en gelukkig wordt in deze geglobaliseerde wereld; vloeiend een tweede taal spreken kan daarbij helpen. Voordelen tweetalig onderwijs: kinderen zijn slimmer, gemotiveerder en hebben betere nationale en internationale baankansen. Nadelen tweetalig onderwijs: niveau leraren niet altijd hoog genoeg. Dit artikel verdiept zich in de voor- en nadelen […]

Reizen-of-verre-vakantie-met-kinderen

Reizen of verre vakantie met kinderen

Nu het vakantieseizoen start is het belangrijk na te denken over de gezondheid van je kind op vakantie. Zeker als je een verre reis gaat maken, zijn er een aantal zaken waar je rekening om zoveel mogelijk gezondheidsproblemen te voorkomen. Wat is raadzaam in landen met vreemde ziekten en wat doe je als je kindje […]

CITO-toets

De CITO-toets nader bekeken

De CITO-eindtoets zorgt ieder jaar weer voor de nodige spanningen en hoofdbrekens. Het is nog maar de vraag wie er zenuwachtiger is: het kroost, of de ouders. Niet geheel verwonderlijk, want de CITO-score bepaalt mede hoe het vervolgonderwijs eruit gaat zien. Hieronder belichten we een aantal aspecten van dit oh zo belangrijke toetsmoment. De achtergrond […]

co-ouderschap

Co-Ouderschap: Samen opvoeden na de scheiding

Wanneer je als ouders uit elkaar gaat ontkom je er niet aan, wat gebeurt er met de kinderen? Steeds meer ouders kiezen dan voor co-ouderschap, zowel de vader als de moeder blijven gedeelde verantwoordelijkheid houden voor het kind. Belangrijke beslissingen worden samen genomen, kosten worden gedeeld en meestal woont het kind half-om-half bij de moeder […]

Kinderopvang

Wijzigingen regels Gastouderopvang in 2010

[update 16 mei 2010] Per 1 januari 2010 zijn de regels omtrent gastouderopvang flink veranderd. Belangrijkste wijzigingen: De maximale uurprijs waarop de kinderopvangtoeslag wordt gebaseerd is nu € 5,00 (was € 6,10), gastouders worden opgenomen in een landelijk register en er worden hogere kwaliteitseisen gesteld. Het “vrijblijvende karakter” dat inherent was aan de gastouderopvang gaat […]

ouderschapsverlof

Regels ouderschapsverlof in 2009

Werk je langer dan een jaar voor dezelfde werkgever en heb je een kind jonger dan 8 jaar dan heb je (ook als vader) recht op ouderschapsverlof. Per 1 januari 2009 is de regelgeving voor het opnemen van ouderschapsverlof veranderd. Onder andere is het nu mogelijk om per kind tot wel 26 weken verlof op […]

Hoe zit het met (erf) belasting?

Waarom, wanneer en hoeveel zakgeld

Zakgeld, voor kinderen niet alleen leuk om te krijgen maar ook nog eens een nuttig leermiddel. Diverse studies tonen aan dat krijgen van zakgeld het financieel besef van kinderen bevordert. Op jonge leeftijd leren omgaan met geld, de waarde ervan kunnen inschatten, sparen ontdekken en de verleiding van reclame weerstaan zijn voordelen waar ze later […]